ВАЖНО !!! 
Професионална лесотехническа гимназия "Никола Вапцаров"
обявява държавен план - прием
за 2022 / 2023 учебна година

Утвърден държавен план - прием за учебната 2022 / 2023г.

За повече информация ... тук!

График на дейностите по приемане на учениците

Вид дейност Прием в осми клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл.95, чл.3 от Наредба №10 от 10.09.2016г. 03 - 21 май 2022г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, чл.3 от Наредба №10 от 10.09.2016г. до 04 юли 2022г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по по Наредба №10 от 10.09.2016г. 05 - 07 юли 2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 - 15 юли 2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022г.
Записване наприетите ученици на втори етап на класиране 21 - 22 юли 2022г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 - 27 юли 2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022г.
Записване наприетите ученици на трети етап на класиране 1 - 2 август 2022г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2022г.
Утвърждаване на осъществения държавен план - прием до 14 септември 2022г.

Работно време на комисията: от 08:00ч. до 18:00ч.
Място за подаване на документи от учениците - етаж 3, стая 28 - Канцелария
При записване на учениците се изисква:
1. Заявление да директора
2. Оригинал на свидителство за основно образование
3. Оригинал на медицинско свидегелство, издадено от общопрактикуващ лекар
alt

log
alt


distance


pltgbansko@mail.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук
alt
    Гимназията е с 70 годишна история. Подготвила е стотици специалисти, които са получили своята реализация в горските стопанства и дървообработващите предприятия в региона и страната.
    Обучението се осъществява по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”.
    Училището разполага с добре развита материално-техническа база, оборудвани учебни кабинети, физкултурен салон , обновено общежитие, ученически стол.
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--
Добре дошли в сайта на
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - град Банско


alt

pltg-vhod
alt


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
stem 

На 14 септември 2021г. в ПЛТГ "Никола Вапцаров" - град Банско бе открит STEM център със средства по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
alt