Административни услуги

1. Прием на ученици в VIII клас
          формуляр на заявление ... тук

2. Прием на ученици в XI клас
          формуляр на заявление ... тук

3. Преместване на ученици
          формуляр на заявление ... тук

4. Издаване на диплома за средно образование

5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавен зрелостен изпит
          формуляр на заявление ... тук

6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
          формуляр на заявление ... тук

8. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидиетелства за професионална квалификация
                                    alt


Нормативни документи


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016 - 2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЛТГ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
КАЛЕНДАР
pltgbansko@mail.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Документация
logo
pltg-vhod
*--

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


alt