ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2023 година:

moneyДелегиран бюджет за 2024 г.

Изпълнение на бюджет към  31.03.2024 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2024 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2024 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2024 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2023 година:

moneyДелегиран бюджет за 2023 г.

Изпълнение на бюджет към  31.03.2023 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2023 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2023 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2023 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2022 година:

moneyДелегиран бюджет за 2022 г.

Изпълнение на бюджет към  31.03.2022 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2022 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2022 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2022 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2015 година:

moneyДелегиран бюджет за 2015 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2015 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2015 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2015 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2015 г.

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2014 година:

moneyДелегиран бюджет за 2014 г.

Изпълнение на бюджет към 31.03.2014 г.

                Изпълнение на бюджет към 30.09.2014 г.


                Изпълнение на бюджет към 31.12.2014 г.
info-102004@edu.mon.bg
down
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 » Бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

alt
 


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2013 година:

moneyДелегиран бюджет за 2013 г.

Изпълнение на бюджет към 30.09. 2013 г.

                Изпълнение на бюджет към 31.12. 2013 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2020 година:

moneyДелегиран бюджет за 2020 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2020 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2020 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2020 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2020 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2019 година:

moneyДелегиран бюджет за 2019 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2019 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2019 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2019 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2019 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2018 година:

moneyДелегиран бюджет за 2018 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2018 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2018 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2018 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2018 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2016 година:

moneyДелегиран бюджет за 2016 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2016 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2016 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2016 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2016 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2017 година:

moneyДелегиран бюджет за 2017 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2017 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2017 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2017 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2017 г.
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ  ЗА  2021 година:

moneyДелегиран бюджет за 2021 г.

Изпълнение на бюджет към   31.03.2021 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.06.2021 г.

                Изпълнение на бюджет към   30.09.2021 г.

                Изпълнение на бюджет към   31.12.2021 г.