Ученици от ПЛТГ „Н.Вапцаров“, гр.Банско в НИМ и НМБИИ

   Ученици от ПЛТГ „Н.Вапцаров“, гр.Банско, от клуб „История на моето селище – по стъпките на предците“ и клуб „Естетика“, заедно с ръководителите си г-жа Хаджипопова и г-жа Еленкова, посетиха Националния исторически музей и Националния музей на българското изобразително изкуство.
   Инициативата беше реализирана по проект BG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ – УСПЕХ“.
   С голям интерес те разгледаха един от най-големите музеи на Балканите с 650 000 паметници на културата и огромен археологически и исторически архив, чиито колекции са най-голямото му богатство, съдържащи материали от праисторическо време до наши дни.
   Не по-малко впечатляващи бяха колекциите от ново и съвременно българско изкуство на Националната художествена галерия – от Освобождението на България до 90-те години на ХХ век, съдържащи над 30 000 произведения – кавалетна живопис, графика и скулптура, живопис с шедьоврите на най-големите български майстори, както и най-добрите постижения на българските пластици от ХХ век, които също са в музейната колекция.

pltg

 pltg

 pltg ‹‹‹  Обратно
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
logo
pltg-vhod


НОВИНИ

alt