Възпитаниците на ПЛТГ „Н.Вапцаров“ - гр.Банско приключиха работа по пороект BG051PO001-3.3.07-001 "Ученически практики" за работа в реална работна среда!

 
   pr_2015


    През месец май 2015 г. 19 възпитаници на Професионална лесотехническа гимназия „Н.Вапцаров“, гр.Банско, включени в проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“, успешно приключиха работа в реална работна среда.

    Проектът се осъществява от МОН, с финансовата подкрепа на ОП РЧР и е съфинансиран от ЕСФ на ЕС.
   Проектът даде възможност на учениците да получат качествена професионална подготовка по специалностите „Горско и ловно стопанство“ и „Горско стопанство и дърводобив“ съгласно разработен тригодишен план за участие в проекта, който за трета поредна година се осъществи с любезната подкрепа на ТП „Държавно горско стопанство“, гр.Добринище.

   Практиките на учениците продължиха 4 месеца – от месец февруари до месец май. В рамките на 240 часа учениците придобиха допълнителни знания и умения, необходими за провеждане на практиката в реална работна среда.

  Осигури се възможност да приложат наученото от училище и да се запознаят с възможностите за професионална реализация.

  Със съдействието на наставниците от фирмата работодател и наблюдаващия учител Георги Хаджипопов, учениците надградиха знания, умения и компетенции по специалността. Практикантите изпълняваха задачи свързани с естеството на работа на фирмата и получиха насоки и практически съвети за изпълнението им.
 
  Успешно завършилите проекта ученици ще получат сертификат за завършено практическо обучение и стипендия в размер на 300 лв.

  Целта на проекта е постигане подобряването на качеството на професионалното обучение чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

  Практиката ще даде възможност на учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование и подпомогна изключително много тяхното професионално развитие.up-001 ‹‹‹  Обратно
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
logo
pltg-vhod


НОВИНИ

alt