Продължителността на учебнита часове на 07.12.2023г. да бъде 25 минути и учебните занятия да се проведат по следния график:

1 час от 07:45 до 08:10
2 час от 08:20 до 08:45
3 час от 08:50 до 09:15
4 час от 09:20 до 09:45
5 час от 09:50 до 10:15
6 час от 10:20 до 10:45
7 час от 10:50 до 11:15


Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и ученици от ПЛТГ "Никола Вапцаров" - град Банско
ЗАПОВЕД №114 / 05.12.2023г.

На основание: чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование чл.8, ал.1 и ал.3 от Наредба №10 / 01.09.2016г. за организацята на дейностите в училищното образование и във връзка с честването на патронния празник на училището,

НАРЕЖДАМ:
alt

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ !!!

alt

stem

НА 14.09.2021г. В ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БЕ ОТКРИТ STEM ЦЕНТЪР С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА"

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА - ТУК!!!
info-102004@edu.mon.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук


log
alt
    Гимназията е с 77 годишна история. Подготвила е стотици специалисти, които са получили своята реализация в горските стопанства и дървообработващите предприятия в региона и страната.
    Обучението се осъществява по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”.
    Училището разполага с добре развита материално-техническа база, оборудвани учебни кабинети, физкултурен салон, обновено общежитие, ученически стол.
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--
Добре дошли в сайта на
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - град Банско


alt

pltg-vhod
alt